นี่เป็นเพียงการทดสอบสุดเกรียนของแอดมินเท่านั้น
Forum » Forums » เรื่องทั่วไป
Joined: 13th Jul 2016
Rank: แอดมิน
Likes 4
29th Nov 2016

GU-ROCKKKKKK
GU-ROCKKKKKK
GU-ROCKKKKKK
GU-ROCKKKKKK
GU-ROCKKKKKK
GU-ROCKKKKKK
GU-ROCKKKKKK
GU-ROCKKKKKK
GU-ROCKKKKKK
GU-ROCKKKKKK

GU-ROCKKKKKK
GU-ROCKKKKKK

GU-ROCKKKKKK
GU-ROCKKKKKK

GU-ROCKKKKKK
GU-ROCKKKKKK

GU-ROCKKKKKK
GU-ROCKKKKKK

GU-ROCKKKKKK
GU-ROCKKKKKK

GU-ROCKKKKKK GU-ROCKKKKKK
GU-ROCKKKKKK

GU-ROCKKKKKK
GU-ROCKKKKKK

GU-ROCKKKKKK
GU-ROCKKKKKK

GU-ROCKKKKKK GU-ROCKKKKKK GU-ROCKKKKKK GU-ROCKKKKKKv GU-ROCKKKKKK
v
v GU-ROCKKKKKKv

V GU-ROCKKKKKK GU-ROCKKKKKK GU-ROCKKKKKK GU-ROCKKKKKK GU-ROCKKKKKK GU-ROCKKKKKK GU-ROCKKKKKK GU-ROCKKKKKK GU-ROCKKKKKK GU-ROCKKKKKK GU-ROCKKKKKK GU-ROCKKKKKK
GU-ROCKKKKKK
GU-ROCKKKKKK

GU-ROCKKKKKK GU-ROCKKKKKK GU-ROCKKKKKK


--------------------------------------------------------
เพื่อนดีก็ดีไป เพื่อนเหี้ยก็บรรลัยสิครับรอไร
--------------------------------------------------------
สเปคคอม:
CPU: AMD Ryzen 3 1200 Quad-Core Processor
GPU: Nvidia GeForce GTX1050
RAM: 8GB
OS: Deepin 15.5 64Bit

Last Edit: 29th Nov 2016 by Wattana Gaming
Joined: 13th Jul 2016
Rank: แอดมิน
Likes 4
29th Nov 2016

GU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKKGU-ROCKKKKKK


--------------------------------------------------------
เพื่อนดีก็ดีไป เพื่อนเหี้ยก็บรรลัยสิครับรอไร
--------------------------------------------------------
สเปคคอม:
CPU: AMD Ryzen 3 1200 Quad-Core Processor
GPU: Nvidia GeForce GTX1050
RAM: 8GB
OS: Deepin 15.5 64Bit

Joined: 13th Jul 2016
Rank: แอดมิน
Likes 4
29th Nov 2016

YEAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH


--------------------------------------------------------
เพื่อนดีก็ดีไป เพื่อนเหี้ยก็บรรลัยสิครับรอไร
--------------------------------------------------------
สเปคคอม:
CPU: AMD Ryzen 3 1200 Quad-Core Processor
GPU: Nvidia GeForce GTX1050
RAM: 8GB
OS: Deepin 15.5 64Bit

Joined: 13th Jul 2016
Rank: แอดมิน
Likes 4
29th Nov 2016

YEAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH


--------------------------------------------------------
เพื่อนดีก็ดีไป เพื่อนเหี้ยก็บรรลัยสิครับรอไร
--------------------------------------------------------
สเปคคอม:
CPU: AMD Ryzen 3 1200 Quad-Core Processor
GPU: Nvidia GeForce GTX1050
RAM: 8GB
OS: Deepin 15.5 64Bit

Forum » Forums » เรื่องทั่วไป
Please login or register to reply.
Events
จำนวนผู้เข้าชม
1493
294
33
14
5
5
5
4
3
3
3
2